Bài viết cùng chủ đề:Du khách tấp nập khám phá loạt tiện ích vừa ra mắt tại NovaWorld Phan ThietCập Nhật Pháp Lý Dự Án Novaworld Phan ThiếtPhân khu River Park 1 đô thị sinh thái Aqua City: Bản hòa ca của cây và nướcDu Lịch MICE Xu Hướng Và Cơ Hội Nào Cho Nghành […]


Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HoSE: NVL) vừa công bố kết quả tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất ghi nhận 14.967 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.455 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, Sau khi kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, Tập đoàn Novaland ghi nhận Tổng Doanh thu hợp nhất không đổi đạt hơn 14.967 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thay đổi không đáng kể đạt 3.455 tỷ đồng. 

Doanh thu từ bán hàng ghi nhận không có điều chỉnh, đạt gần 13.511 tỷ đồng, tăng 264% so với cùng kỳ năm ngoái, được ghi nhận từ việc bàn giao các dự án như NovaHills Mui Ne, Saigon Royal, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Victoria Village; doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt 1.457 tỷ đồng.Tại ngày 31/12/2021, Tổng Tài sản của Tập đoàn đạt 201.834 tỷ đồng, điều chỉnh tăng 0,16% so với số liệu chưa kiểm toán và tăng 39,6% so với cuối năm 2020.

Trong đó, Hàng tồn kho điều chỉnh tăng 392 tỷ đồng chủ yếu đến từ việc ghi nhận thêm chi phí phát triển dự án tại NovaWorld Phan Thiet, đạt hơn 110.159 tỷ đồng, tăng 26,8% so với thời điểm 31/12/2020. 92,3% tổng hàng tồn kho (tương đương hơn 101.656 tỷ đồng) là giá trị quỹ đất và chi phí dự án đang xây dựng, phần còn lại là BĐS đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa BĐS, BĐS đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Số dư tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân hàng không thay đổi so với số liệu chưa kiểm toán, đạt 17.249 tỷ đồng – tăng 49,2% so với cuối năm 2020.

Tại ngày 31/12/2021, Tổng Nợ vay và Nợ thuê tài chính của Tập đoàn đã kiểm toán ghi nhận giữ nguyên 60.518 tỷ đồng, trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn chiếm 68,5% tổng dư nợ vay. Ngoài ra, Tổng giá trị vốn gốc và lãi vay mà Tập đoàn đã thực hiện thanh toán trong năm 2021 ghi nhận không đổi, đạt gần 29.926 tỷ đồng cho các khoản vay đến hạn và các khoản vay tất toán trước hạn.

Tổng giá trị giải ngân của Novaland tính đến quý IV/2021 đạt gần 36.024 tỷ đồng, ghi nhận không đổi sau khi kiểm toán. Các khoản giải ngân được sử dụng cho các hoạt động M&A và đầu tư phát triển dự án – được ghi nhận tại khoản mục Các khoản phải thu ngắn hạn khác và Các khoản phải thu dài hạn khác trên bảng cân đối kế toán.

https://cafef.vn/nam-2021-tap-doan-novaland-ban-giao-hang-loat-sieu-du-an-ghi-nhan-13511-ty-dong-doanh-thu-ban-hang-20220301152557809.chn

Novaland Express vừa giới thiệu bài viết:
Năm 2021, Tập đoàn Novaland bàn giao hàng loạt siêu dự án, ghi nhận 13.511 tỷ đồng doanh thu bán hàng
Chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất về Novaland và các dự án của Novaland, kính mời quý độc giả đón theo dõi.
Nguồn: CafeF